Abakwa Mthethwa

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni bazinze ezindaweni zako Mpangeni nase Mtubatuba, Showe, Richards Bay. Inkosi yabo eyaduma kakhulu u Godongwane owagcinwa ebizwa ngo Dingiswayo. Nguye owamukela uShaka futhi wamfundisa namacebo okulwa. Isizwe sakwa Zulu sabe singaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa ngeminyaka yo 1700.
Nanka amakhosi aziwayo akwa Mthethwa ngo:

1753———-Xaba
1771———-Madago
1789———-Khali
1807———-Jobe
1816———-Mawewe
1818———-Godongwane/Dingiswayo
1824———-Somveli
Ukusuka lapho babe sebengena ngaphansi kombuso wesizwe sakwa Zulu emva kokuba uShaka esisimamisile.

Izibongo zakwa Mthethwa

Nyambose, Xaba, Jobe, Magaga, Thulisa, Nkonyane ye Nkosi, Hlangalezwe, Dingiswayo, Madagu, Nkomo, Khubaze, Khali, Magezangobisi, Nzimezimnyama, Geza, Jakada, Maphoswa, Mazilwa, Mbolwane, Shwabade, Nonkosi, Mlandela…

About these ads

About Mbathastan

I am an African male born in Bergville KZN, my mother is originally Dlamini from Plainhill Ixopo. My father was born at Glucksdadt Vryheid, I am interested in History and Politics. I am a community leader where I live, in Tsakane Ekurhuleni, Gauteng. I belong to Mbathas on my partenal side where I grew up, and I am a Zizi on my martenal side.
Aside | This entry was posted in Izibongo, Izithakazelo and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Abakwa Mthethwa

 1. Mashwabada Dambuza says:

  Okunye okubhalwe lana angivumelani nako, ngokolwami ulwazi uXaba nguyena owaqamba izizwe eziningi, Nguni, Zulus, Sothos kanye nsesizwe samaHlubi

 2. Mondli says:

  Lokhu kusho ukuthi uShaka wenziwa kwa Mthethwa ukuba abe ilokhu ayikho.

 3. Sibusiso Mthethwa says:

  Ngiyabonga kakhulu mina. Udonga dilika uyangena yini? Kanye nophuza amanzi asemchachazweni, bayangena yini ezithakazelweni zakwaMthethwa

 4. Sbusiso masondo says:

  Ngicela ningibhalele izithakazelo nemilando eyakwamasondo

  • Sinethemba Masondo says:

   izithakazelo

   Nyambose,
   Mthethwa,
   Dingiswayo,
   Mathanga na amahle afanele ukwenziwa,
   Nina enalendela amasondo ezinyamazane,
   Nina eniphuza amanzi emichachazweni

 5. Ndaba Mthethwa says:

  Excellent site, how can I contact you? Although my email address is not displayed please access it it and contact me. I would love to take your concept to another level over time. Musho!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s