Category Archives: Izithakazelo

Abakwa Dlamini

The Dlamini People Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele. Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje: Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , , , | 11 Comments

Makhathini, Malinga, Zungu

MAKHATHINI Gxabhashe, Donda wase Nkweleni, Khuhlaphansi njenge Khowandlovu, Ntuli kabongwa, Bonga yena uzona umlomo, Sonkophe, Sombhizi MALINGA Mlotshwa, Vunisa, Gumakhulu, Zindela ZUNGU Manzini, Gwabini, Makhoba, Hamashe, Geda, Ncwane, Sengwayo

Aside | Posted on by | Tagged , , , , | 3 Comments

Mdluli, Mdlalose, Nkwanyana

MDLULI Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo MDLALOSE Nyande we Phahla, Khwenta, Madlula, Mgabashe, Bhudukuziwa, Phangakufa, Dikane, Wena we Phahla elinhloko, Sphangula Sayo Ngoye, Magutshwa lapho engekefe khona, Wena ka Nhlangothi zibomvu amanxeba, Wena webhaxa elithanda impi, Ngoba ladla uDayi ka … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , | 3 Comments

Mnguni, Gumede, Khuzwayo

Mnguni Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi Gumede Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | 15 Comments

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka, Nduku Zinobulongwe, Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula, Zikhali azilingani nezama xhegwana, Mdungude, Siyane, Nqobokazi, Songobese, Gwembeshe, Mzamo, Zikhali Khanyile Sogoni, Sthopho othi udlinkomo kanti udlimpisi, Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona, Mahamba … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | 8 Comments

Abantu bakwa Mbatha

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu. Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | 1 Comment

Mbatha, Dladla, Mbeje Praisenames

Shandu son of Ndaba; Protector of the weak; You who fence your yard with cattle while othere fence with wattle; Ndabezitha! Shandu who is physically small, he can fit on the palm of a hand, Even on the tip of … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | 1 Comment

Khambule, Khoza, Sibiya, Jali

Khambule-Nkambule Mncube-Ncube, Mzilankatha, Nkomo, Mlotshwa, Malanelilanga, Magosolo, Mpangazitha, Makhombothi, Dambuza, Mthabathe, Nkambule-Khambule, Silutshana, Mbunda, Maweni, Siyobi, Mthombeni, Madlozi Khoza Mlotshwa, Msuthu, Mkhathini, Mancencence, Hlabisa, Ntshingwayo, Mangena, Mlilo, Skhothana, Mabona, Nomageja, Sokhabase, Ntshamase, Ndlandla, Sphandabantwana, Ndlelehambekhaya Eyanqamula kwa Mandlakazi Sibiya Sotobe, … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , | 2 Comments

Zuma, Zwane, Mazibuko, Ntshangase

Ntshangase Mgazi, Biyela, Menziwa Mthiyane Ndaba, Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi, Mzwili, Nqoboka, Skhangane, Langa, Ndlovu, Dlemdlem, Sokotshane, Mhlungu, Madela, Lingode, Sibhene, Gobholubabayo, Masingasilele, Sokhulu Zuma Nxamalala, Msholozi, Matomela, Bophela, Novela, Mpisi, Zitha, Lugaju, Chongochi, Nyambisa, Hlokohloko, Maphumephethe Zwane Mangethe, Cebekhulu, … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , , , , | 1 Comment

Makhombothi, Kubheka, Mnyandu

Makhombothi Ntumbeza, Mlotshwa, Ntunzi, Cabuzela onyawo zincane zingabankulu zifuze ekhabonina, Khambule, Nkambule, Mzilankatha, Shezi, Magidla Kubheka Khathide, Masobote, Sombheshane, Makhunga, Ndolwane, Wena owasobodela udlubu nekhasi, Mgwaqo awudluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda, Mbendebomvu enjenge Ntolwane, Boya obuningi obungangobe Nyathi, Mbokodebomvu … Continue reading

Aside | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment