Ama-Mpondo/Mpondomise

Izibongo zabe Nguni

The Mpondo and Mpondomise people live in the Eastern Cape they are of Mbo group related to Swazi, Mkhize, Hlubi, Dlamini, Zizi etc. Their first known King is Sibiside. Here are their Kings/Chiefs and other known surnames:
Njanya, Sibiside, Mpondo and Mpondomise, Cirha, Nojaholo, Ncibane, Mhlantla, Chithwayo, Cwerha, Vabane, Mahlahlana, Deyi, Babalo, Debeza, Jebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka, Ntshiyini, Khonkcoshe, Mbokodo, Gangatha, Gatyeni, Mamali, Ghara, Jalamba, Jola, Jolinkomo, Mphankomo, Qengeba, Phahla, Ngwana, Ndlebendlovu, Mziwelanga, Jwara, Khiwa, Khonjwayo, Khwetshube, Mpehle, Ngxabane, Ngxongo, Nsundu, Nkabane, Nyawuza, FAKU, Thahla, Ndayeni, Ziqele, Dakile, Ngqungqushe, Bokleni, Ndamase, Qhinebe, Gqugqugqu, Phazima, Mlunjwa, Pholela, Mpehle, Khweshube, Hegebe, Potwana, Mbotho,

AmaMpondo and Mpondomise speak a Xhosa dialect of Nguni languages.

View original post

Advertisements

4 thoughts on “Ama-Mpondo/Mpondomise

  1. Bonginkosi Mjoka

    Ngiyayithanda le Forum. Ngicela ukwazi ngabantu bakwa Gamedze, kukhona abase Swazini nabanye abahamba nabakwa-Zelemu ukusuka eLibombo mountains, baze bayofika endaweni yamampondo (Rhode) ngaphansi kwezintaba iNsizwa lapho bezinze khona njengamanje. Izibongo zabo zihamba kanje: Gamedze, Silwa kaMasikani, Mbew’enkulu engahlungulwa, Nomasi, Maqaqasi, Mphubani, Gele, Ngonyama, Mzamani. Ngingajabula uma kuse kubekhona onolwazi ukusuka eLibombo kuze kufike eMzimkhulu. Ngiyabonga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s