Abakwa Shezi

Abakwa Shezi ama Chube badabuka eNkandla, nazi izibongo zabo:
1. Shezi
2. Dlaba
3. Shukulas
4. Mnoniya
5. Dludle
6. Mncube
7. Mlotshwa ka Lumbazo ka Zokufa
8. Sigananda phume Nkandla

Ama-Qamu kwa Majozi kuthiwa bahlobene nabakwa Shezi.

Advertisements

14 thoughts on “Abakwa Shezi

 1. Muzomuhle

  Abhalwa AmaShezi kwasengathi bekubhala izingane zibizelwa isibizelo!!! Bengisanda ukufunda ezakoMacingwane waseNgonyameni, O Jama kaSilwane, zibhalwe zalandwa kahle namaKhosi wabo ngokuzalwana kwawo kodwa thina maShezi, isibongo okuyisona sodwa vo esisukunyelwa uNdabezitha oqhoqhobele isizwe samaZulu iminyaka engaphezulu kwamashumi amane, uMdlokombane vuka udle amadoda, uNomthebe uZwelithini goodwill kaBhekuzulu, bhalwe sengathi kubalwa amazinyane izimbuzi esibayeni thizeni? Uma niqala lento enomqondo omuhle kangaka bese seniyilahla ngasesiphethweni sayo lapho senithatha ulwazi olungaphelele noma okungayilo, kuwukubulala isizwe nesizukulwane samanje nesizayo njengoba sesithembela kubo ubuchwepheshe lobu nezinkundla zokuxhumana ukuthola noma ukwabelana ngobuchule noma ubuhlakani. Ngineminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ngazalelwa eSoweto esibhedlela sase Baragwanath ngonyaka ka 1987 ngakhulela eGoli impilo yami yonke kodwa IsiZulu ngisikhulumisa okomuntu okhululele emakhaya ngokuzimisela nje nenselelo engazinika yona siqu. Ngiyisizukulwane sasebukhosini samaShezi eNkandla eMaChubeni Ofeni isigosi, angikhumbuli kufika abenzo bezofunisela ngesizwe samaShezi. Ngiyacela ukuthi xhumanani namaShezi noma nobuKhosi baseMaChubeni ukuze nisilandise ngokuyikho.

  1. Muzomuhle

   Siyabadinga abantu abathi banolwazi onjengawe ukuthi balukhiphe lolulwazi lubhalwe phansi ukuze isizwe sifunde futhi singalahleki.
   Lapha sibhale esikunikwa ngabanikazi besibongo. Uma wena unolwazi oluthe xaxa cobelela abanye ungalugodli futhi ungagxeki kodwa usize ukwakha.
   Kulula kakhulu ukugxeka abazamayo wena ube intensity lutho ngikwazi onalo.

   Sesilindele ulwazi oluvela kuwe kodwa uma ungenalo uzithulele wena we Silo.

   Mondle ka Shandu.

   1. Sicelo

    I’m puzzeled with these writings especialy when it count this surname of Mlotshwa,Khambule cause when I read my history it does not give out much detail on how they get to be related to Ncube,and if it is said “bankabanye nabasema Ncubeni that does not mean they are Ncube’s “now why is it said that all the above mentioned surname are “Mazilankatha” yes may have been staying with the ncube people who are mzilankatha but that does not mean they were also mzilankatha people.

  2. Sicelo

   I’m puzzeled with these writings especialy when it count this surname of Mlotshwa,Khambule cause when I read my history it does not give out much detail on how they get to be related to Ncube,and if it is said “bankabanye nabasema Ncubeni that does not mean they are Ncube’s “now why is it said that all the above mentioned surname are “Mazilankatha” yes may have been staying with the ncube people who are mzilankatha but that does not mean they were also mzilankatha people.

 2. sicelo

  But why uma ubheka abakwa Shezi,Mlotshwa,Khambule,Mcube zonke lezibongo ziphethe umlando owodwa ngendlela okubhalwengayo labephuma khona kungani

 3. Nobuhle Shezi

  Thats all???
  Kanti ukuthi sathenga inkani ngesthole senkomo kuqhamukaphi?
  Siyacela bandla abanonye ulwazi basiphe ngoba angigculisekile ngalezi.

 4. mina ngukwanda ushezi dlaba sgananda phumenkandla msongiwentsimbi slumbamanzi aphenduke utahwala shukulas dludle wena owadla izinkomo zamandebele mlotshwa khamanzi ngokudabuka ngidabuka kwaswayimane kamaphumulo estezi kashezi kadlaba kamagalela ,kushominake manje untimbi zyomjeqeza zimbukaphansi naphezulu ukudlakwezinja ujukela umnganwakhe usphongo senswebu yesoka buyelenkandla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s