IZITHAKAZELO ZAKITHI

StanleyMbatha

IZITHAKAZELO ZAKWA MBATHA:

Mbatha, Shandu ka Ndaba;

Gumbi Lama Gwala;

Sontshikazi;

Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla;
Ndabezitha!

UShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;
Mazalankosi;
Mavungama,

Mathabathanyawo;

Makhabaluthuli!

Makhub’anothuli;

Nina be Nyathi emnyama ka Nsele;
U Shandu owalima insimu eyilimela izinyoni;
Zase zimbonga zathi tjiyo… tjiyo… tjiyo!
Ubhabha ku Gwaza;

uNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe;
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani;
uShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwelanga;
uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
Wavala nge Hemu emizini yamadoda;
Uzihlabathi zolwandle;

Ebe emkhulu engangeZulu;

Wena ka Magizagiza;

Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
Shandu uyinkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
Yena abathi u Shaka kashayeki;
Wathi Shandu ka Ndaba uyinkosi, futhi uyohlala uyinkos
Wo! Nyathi;

Mbeje, Mndaba, Mlotshwa, Magwaz’aphindelele njengeZulu,
Mavungama owavungamel’uMvelase evela eNyandeni,
Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala;
Mgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo;
Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda!
Mbatha wena owambath’isikhumba se Nyathi, u Zulu esahamba-ze!
Wena owaba…

View original post 16 more words

Advertisements

2 thoughts on “IZITHAKAZELO ZAKITHI

  1. happy zulu tshanga

    ngibhala ngoba ngithunywa abalele, ingabe niyamazi u Ndabezitha Joseph Zulu, owalishiya lakwa Zulu wabalekela kwa Gazankulu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s