Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

Mthiyane
Zondo, Nqoboka, Mnguni Ka Manekwane, Skhangane, Luvuno, Sokotshane, Mzwili, Sokhulu…

Mchunu
Macingwane, Yeyesa, Phakade, Mnguni, Ngonyama, Jama ka Silwane, Nogida ngo Bambo ezinye izintombi zigida ngo mshanyelo.

Mashinini
Bhembe, Guliwe, Ntozimandla, Cindi, Mahlaba…

Muthwa
Msweli, Phungaza, Gwamanda

Advertisements

6 thoughts on “Mthiyane, Mchunu, Mashinini, Muthwa

    1. Mondlie Muthwa

      Thina bathwa siqamuka esizweni esasi phethwe iNkosazane yakwaMuthwa eyayibizwa ngoAbamthwana ngeminyaka ayamakhulu ayishumi amabili ngokwazi kwami

    1. Nhlanhla Petrus Mkgethwa Mothoa

      Ngi be ngi nga thanda ukwazi ka banzi ka bantu ba kwa Muthwa. Thina si ye sa thunjwa nga besuthu nje ngoba si khulela ku bona nje. Ne sibongo sethu se si bhalwa nge ndlela yabo abesuthu. Ingakho se sa lahleka a si sa’zi ne ndabuko yethu. Ku no kuthi si bizwe ngo “Msweli”; kuthiwa maswielo. E isho umshanyelo. “Sine” ku thiwa ” Mantsima” e ngi nga’zi ukuthi ichaza kuthini. Cedani, O’ Mbembesi; o’ Phungaza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s