Zulu Kings Amakhosi

General Standard–Royal Standard
1. Uhlanga
2. Muntu
3. Mnguni 1
4. Mithiyonke
5. Mnguni 2 ———-Mnguni
6. Nkosinkulu——–Nkosinkulu
7. Mdlani————–Mdlani
8. Gumede———–Luzumane
9. Nozimane———–Malandela
10. Malandela———Ntombela
11. Zulu—————–Zulu
12. Phunga———–Gumede
13. Mageba————-Phunga
14. (—–)————–Mageba
15. Ndaba
16. Jama
17. Senzangakhona
18. Sigujana, Shaka, Dingane
19. Mpande
20. Cetshwayo
21. Dinuzulu
22. Solomon Maphumzana
23. Cyprian Bhekuzulu
24. HM Goodwill Zwelithini

Njengoba umlando wawungabhalwa kudala kuba nendida lena phezulu ukuthi kwalanyanwa kanjani.

Advertisements

35 thoughts on “Zulu Kings Amakhosi

 1. Izithakazelo zakwa Zulu

  Zulu omnyama ngenkani
  Ondlela zimhlophe
  Nina baka Nkayishana ka Menzi
  Nina baka Malandela ka Luzumane
  Nina baka Phunga no Mageba
  Nina abaphuza umlaza ngameva
  Ndabezitha!

 2. Smanga

  MbathaStan or anyone, please decipher the following for me:
  Mabulunga amahle wakwaMohlo, wakwaNdaba ivakala, wakwaKhala wakwaKhomdwaku. Nina bakwadada elibhulamanzi ngezimpiko, bathi ubone ngani ukuthi abasedadeni sebefikile, bathi sibone ngamanzi edungana.
  I really need to know the origins of the above praises.

 3. Smanga
  Angikakwazi ukukuhlathululela zona kodwa ngisazothinta izingengelezi zakithi.
  Uma sengilutholile ulwazi ngizokwazisa.

  Besicela nabanye abangaba nolwazi ngalezibongo/thopho ezingenhla basize umfowethu, ngokuthi babhale khona lapha kuma ‘comment’.

  #Mbathastan

  1. Smanga

   Ngibonga kakhulu impendulo yakho Mbatha, ngibone kungcono ukuthi ngizibhale ngokuphele kanjena:

   Mabulunga amahle wakwaMohlo, wakwaNdaba ivakala, wakwaKhala wakwaKhomdwaku. Nina bakwadada elibhulamanzi ngezimpiko, bathi ubone ngani ukuthi abasedadeni sebefikile, bathi sibone ngamanzi edungana.

   Nina benyoka eluhlaza, eyathi mayigeza umsila ifak’inhloko ebulenjini, ithi mayigeza inhloko ifak’umsila ebulenjini.

   Nina bakabuhlalo abuhlali entanyeni kanti kumavakazi buyahlala.

   Ngingajabula kakhulu uma ngingathola incazelo yalezizibongo.

 4. sandile gumede

  ngicela ukwazi ngemvelaphi yesibongo sakwaGumede nalopho abantu bakhona begcwele ngakhona. nokuthi ngingakandelela kanjani ukuthola abozalo lwami?

  1. Siyabonga

   I Don’t what you mean…but Jama was the son of Ndaba, Ndaba KaMageba (brother of Phunga). Jama’s children are Phalo (died at tender age) Mkabayi (Who acted as Regent after the death of Jama), Mama (Mkabayi’s twin), Sojiyisa (Interesting one), Senzangakhona, Mawa and another son. The important figure is Senzangakhona who fathered: Shaka, Gqugqu, Dingane, Sgujana, Mhlangana, Mpande and many more. Mpande extends the bloodline. He had Cetshwayo, Mbuyazwe (this was Shaka’s son; but he passed his mother to Mpande when she was already pregnant by Shaka), Dabulesinye (who died during Indodakusuka which was a battle between Cetshwayo and Mbuyazwe for the throne), Dabulamanzi (who led Rocke’s Drift and Isandlwana armies), Ndabuko, Mthongo etc. Dabulamanzi gave birth to Bangani (amongst others), Bangani gave birth to Gabriel Lamthuthu Zulu (and others), who gave birth to Mbongeni Zulu, Joseph Zulu, Moses Zulu (and many more). Cetshwayo gave birth to Dinuzulu. Dinuzulu gave birth to Solomon and Princess Magogo (the mother of Buthelezi of IFP). Solomon gave birth to Cyprian and Cyprian gave birth to uhlanga lomhlabathi, ubhejane phuma esqiwini, ungangezwe lakhe uZwelithini KaBhekuzulu (Cyprian).

   1. Sojiyisa interesting one indeed, actually his father was Mhlabawadabuka (Lubimbi) son of Gasa son of Langa kaXaba. Mthaniya Sibiya daughter of Manyelela was courted by Mkabayi kaJama while pregnant for her father Jama kaNdaba.

 5. happy zulu tshanga

  Joseph ndabezitha Tshanga: Impande yakho isinabile, njengoba ubusuchaz ile kubafowenu. Bayede wena we Zulu, Makubenjalo!!!

 6. Mthobisi Zulu

  Ngicela ningisize nakhu singquzulana ngamakhanda kodwa singaphumi nempendulo. Ngicela nisize la, onjani umntwana obizwa ngelongwe?

  1. mntwana nkosinathi

   Ndabezitha akekho umuntu wakwazulu obizwa ngelongwe bonke bazalwa yiNGONYAMA kuphela bayacwasana nje bazicwasa bona mageba, kusukela kumntwana usojiyisa kajama ukucwaswa kuthiwa undlunkulu unongati mohale wambatha nengonyama esenehlule kenye indoda, kungamanga omntwana unkwelo nenkosazana bezonda intombi yethonga’ mageba akekho umuntu obiza isibongo somunye umuntu angalwi uyise okwelamathonga efuna igazilakhe leyomuntu uyahlupheka; zinhlamba nje ezethuka izuleliphezulu ungumntwana wenkosi nje mageba kwaphela akekho omkhulu kunomunye isendelinye ndabezitha

 7. Sthembiso Mazibuko

  Can I get any information about Mhlophekazi? Was he one of King Shaka’s descendants?
  Sthembiso Mazibuko eNkandla

 8. Bongumusa UmfokaZulu KwaBhaca

  Mna ndiliBhaca ngowakwaZulu inkosi yamaBhaca kwakungu Madzikane kaKhalimeshe kaVebi kaZelemu kaZulu. Ndifuna ukwazi ukuthi uZulu lo wakwaBhaca is the same nalo Zulu wakwaZulu Natal? Or or ooZulu kwakungabantu abahlukene?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s