Ntombela, Ntuli, Mdletshe, Ndlovu

Xaba
Shwabade, Nonkosi

Ntombela
Mpangazitha, Mahlobo, Ntanzi, Msangula, Gebhezi, Zulu, Lukhwazi, Mageba, Hlongwa, Mahaye, Nodangu, Sokhela, Nzuza, Khawula, Mshazi

Khuboni
Maseko, Simelane

Ndlovu
Gatsheni, Boyabenyathi, Zingelwayo, Mpongo, Mthiyane, Mdubusi

Ntuli
Mbhele, Mphemba, Nyathi, Godide,
Ndlela ka Sompisi, Sothole, Gudukazi uyi Ncwayo, Khuboni, Guqa, Masalela, Mazimuzimu, Mgwabini, Langa

Jiyane-Lamola
Zinyane, Mthembu

Gambu
Memela, Msuthu, Nontuli

Mdletshe
Ngomane, Msindazwe, Nzamela, Gwaza

Advertisements

64 thoughts on “Ntombela, Ntuli, Mdletshe, Ndlovu

 1. Izithakazelo zakwa Ndlovu

  Ndlovu, Gatsheni,
  Boya benyathi obusonga busombuluka,
  Mpongo ka Zingelwayo,
  Ndlovu ezidla ekhaya ngokweswela abelusi,
  Nina baka khumbulamagwala,
  Sihlangu sihle Mthiyane,
  Ngokuthiya amadoda emazibukweni,
  Nina baka Mdubusi

 2. Mzamo Ngobese

  izithakazelo zakwaNgobese

  MEHLOKAZULU
  KASIHAYO KAXONGO KAMDLABELA,
  SOTHULISA, GAMNDANE KAXONGO,
  DELAKUBUSA AKHETHE UKUHLUPHEKA,
  WENA WAKWANYATHI INGALALA
  NGECELE KOBE KONAKELE, MQUNGEBE
  ONEZIFUBA EZIMBILI ESAMANGA
  NESEQINISO. NTINDA WASENTUZUMA,
  WENA OWAPHUMA NGENONI
  EMGODINI, DONGA LWAMABHULE
  MLAMBO

  1. Tholokuhle Ntombela

   I am also confused ukuth U Malandela wayezala noma wayengumfowabo kaNtombela. I have read different articles online but azisholo izintonto ezihlukene. But what makes sense to me yilokhu okuth uMalandela wayezala uNtombela. Because i dont think ukuth kungaba khona uMalandela ezithakazelweni zakwa Ntombela ekubeni bebengabandawonye.

   Bengsacela umuntu ozongicacisela

   Ngyabonga

 3. Ntombela. Mahlobo, Mpangazitha, Manjanja, Faku, Lukhwazi, Sobahle, Mgamule, Malangabi, Nzobo, Shomela, Zulu!

  Malandela wena owalandela izinkomo zamadoda, wena ongahlobi ngento yomunye ohloba ngento yakho. Dlukula Dledle adle ngembizende abafokazane bedla ngezimfishane. S’shosho sika Phunga noMageba. Nina bakaHululu ngesisu savuk ‘umsende njengengubo. Wena sela lakomkhul’elagaqa ngamadolo aze aphucuka, Sithuli sikaNdaba !!!!!!!!!

 4. Zwelakhe Mabika

  Mabika, Dinabantu, Mazalankosi, gida behambe, kungaka buyinda, Mthondomkhulu ozalamakhosi, wazala u gumede nososhangan

 5. Nosipho

  Cela ningisiza ngezithakazelo zakwaNtanzi nozakwaZungu nizishozonke ziphelele. Celukubuza futhi ukuthi uMakhoba noZungu bahlangana kanjani ngoba ngathi inteyodwa

 6. Phumlani Nzuza

  AbakwaNzuza akubona oNtombela. UNtombela owakwaZulu koMalandela kanti oNzuza basuka kwaNdebele nasebaSuthwini. UNzuza unguSokhela abahlobene ngalutho noNtombela. KwaNtombela babenomuntu okwakuthiwa nguMahlobo kanti abakwaNzuza ngoMahlobo ngoba babethanda ukuhloba uma begqokile.

  1. Ndlela

   Anisiwona ama Xhosa okungeza kukhona abafunduka baya kwelika Xhosa .njengokhumalo,o Ndlela uyabathola eswazini but singama Zulu indabuko yethu

 7. kunokudideka kumina plz ngsizeni uNdabizitha isthakazelo esingena kuphi lesi sikuziphi iyibongo ngoba kazNtombela nathi siyasisebenzisa but nakwezinye iyibongo eyiningana bayasisebenzisa.Plz aningicacisele lapho nje

 8. Thokozani Mdletshe

  Mbhali ngicela ukwazi uhla lwamakhosi akithi kusuka kuNgomane kuze kufike kuMbongeni Mdletshe. UMsushwana uzala azalwe ubani? Akucace

 9. Mbongeni Malinga

  Bantu abathandekayo, ngicela usizo mayelana nes’bongo sakwaMalinga, oThanjekwayo, ngicela nizisho ziphelele ngoba ngicabanga sihlobana nabakwaMlotshwa

 10. Ngicela owaziyo angichazele ngesibongo sakwa Ntini no Gumbi ukuth kwenzeka kanjan bahlukana noma u Ntini waxabaniswa yini wayekelan ukubiz isibongo sakhe Gumbi ngoba wayeyinkosi yokuqala kwaGumbi

 11. xolani mbuyazi

  ngicela ningisize ngoMbuyazi noDube ukuthi bahlangana kan
  jani noma kwasukelaphi beze bahlangane. nokuthi isiphi isbongo phakathi kwalezi, Mbuyazi, Ngiba kanye noMbonambi,

 12. Siphiwe Malindi

  Malindi
  Vumisa
  Mashukumbhela
  Sonda
  Linda
  Mkhonto
  Nsele
  Intombiyamabele amade ancelisa ngaphesheya komfula, bathi umhlehlo yini umhlehlo ubhabhakazi usinda amadoda.

 13. bongani MAHLOBO

  bakithi ngididekile mina ngizwakuthiwa Mahlobo, Thiyela, Mghabhi, Zikode Mpangazitha ingabe sihlangana kanjani no Zwane?

  ngoba abanye oMahlobo oNtombela Shomela

 14. bongani MAHLOBO

  ubaba uzalwa ePiet Retief ngazi bengamaSwazi qham thusu singamazulu.
  sizani bo singaze siduke ngoba lana ejozi izinto zimane ukwenzeka

 15. Zakhele Langa

  Ngicela ningazise ngabakwa-Langa, ikakhulu abavela e-Nquthu esigodini sase-Nceceni nase-Haladu, esifundeni sase-Mondlo

 16. whitey

  ndinesicelo sokufunelwa more yesiduko(zithakazelo) zamantuli,amatshetshe,ononguza, osinabhela,sababa,otyelimnyama laseNdombela ,Telela,ziyongwana, nkom’zimnyama neenkunzi zazo yidlani nithabile ningaphusi

 17. Phumelele Simelane

  Ngiphoxekile ngifuna izithakazelo zakwa Simelane I internet inginika ezinye nje izibongo engingazidingi. Ezingangisizi ngalutho. Ngiuababongela ke noko.

 18. Andile khawula

  Ngicela ukwazi Khawula no Hlongwa bahlukana kanjani ngezithakazelo avebezalwa yindoda eyodwa ngabe uHlongwa unobukhosi bakhe noKhawula unobakhe?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s