Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane
Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka,
Nduku Zinobulongwe,
Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula,
Zikhali azilingani nezama xhegwana,
Mdungude, Siyane, Nqobokazi, Songobese, Gwembeshe, Mzamo, Zikhali

Khanyile
Sogoni, Sthopho othi udlinkomo kanti udlimpisi,
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
Mahamba kancane Sogodi,
Phondo olukhulu olwavuma kwavuma amadoda,
Shalashala elihle elithi ukuvuma ukulandula,
Ntunjwa ka Langa,
Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Mabhuqa, Ngwane

Amakhosi Amangwane ngokulandelana:
Somkhabase;
Mafu;
Matiwane;
Ngwadi;
Ndungunye;
Ngwane;
Tshani;
Masumpa;
Zikhali;
Ngwane;
Bambazi;
Ndungunye;
Tshanibezwe;
Maswazi (Ibamba)
Menzi

Ubukhosi
1. Alfred Mzondeni Hlongwane (Bulwer)
2. Mboneni Absolom Mavuso (St. Lucia)
3. Menzi Hlongwane (Bergville)

Other Amangwane are found in Swaziland, Lesotho, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga and all over South Afrika, Afrika and the world.

Advertisements

28 thoughts on “Amangwane, Hlongwane, Khanyile

 1. It is incorrect that Mzondeni is iNkosi yamaNgwane in Bulwer. Ubukhosi basemaNgwaneni eBulwer bumi kanje:

  1. Mkhumbeli kaMasumpa (brother to iNkosi Matiwane)
  2. Mboni
  3. Thende
  4. Vasha
  6. Folo (ebambele uMzobe owayesakhuliswa)
  7. Mzobe
  8. Sifiso David Fawu Hlongwane

  1. Sithanda ukubonga kwi Ingwane Phaqa ngokulungisa amaphutha. Lapha siqoqe ulwazi uluku ‘public domain’ with the aim of trying to preserve our African Heritage. We will be very happy if ppl do corrections where we erred.

   Admin.

 2. THEMBANI KA-HLONGWANE MNGOMEZULU

  Mina ngizwakalisa ukubonga kakhulu bafowethu ngemfundiso enisipha yona. Thina ekhaya sazalwa siyi s’thupha amantombazana nomfana oyedwa, bashona abazali naye umfethu nentombazana. Manje simantombazane amahlanu. Yasinceda i techno… yasipha nina. Nkulunkulu ngathi anganibusisa ngokuphindiwe. nginomona ngalesi sibongo. HLONGWANE,SANGWENI.

  Nisale neNkosi

 3. Linda Hlongwane

  Mina ngazi ukuthi inkosi uMatiwane wanqunywa ikhanda endaweni namhlanje okuthiwa iMatiwane Skop amamabutho kaShaka ngesikhathi sikaShaka akha umbuso kaZulu.

 4. Thembi Khanyile

  Kuqiniseke kangakanani ukuthi uKhanyile, Ngwane, Hlongwane, Langa babe amadodana ka King Sobhuza I? Ngithola uDlamini eSwazini ethi angaganwa kwaKhanyile ekubeni uKing Sobhuza Ii uzalwa ukaNgwane.

 5. mbheki khanyile

  mina nginguMbheki khanyile ngicela ukubuza ukuthi ngabe abakwaSimelane nabakwaMhlungu bayazalana nabakwaKhanyile or sihlobene ngobuNgwane ?

 6. Kwazi

  thina siyibo Ohlongwane kodwa izithakazelo zethu ziphumekakhulu kunalezo engijwayele ukuzizwa nezisohleni ngenhla. inkinga ukuthi omkhulu basuka kunezimpi eBergiville manje akekho owaziyo ukuthiu sasuka kusiphi isigodi. loko kwenza ukuba kushintshe ngisho izithakazelo mangingasho nje esisodwa siye sithi Hlongwane , muku gqamu……loku kungenza ngingazitholi ngihlobana namanye amangwane ngendlela efanene. sisani kwakungumuphi unyaka wezimpi emangwaneni futhi iziphi mhlawumbe izigodi ezazilwa.

  Kwazi Hlongwane

  1. NdingumXhosa xho ongangxengwanga mna ndingu Hlongwana nam imfolozi ezimnyama nezimhlophe ezawela ulundi kwatsho kwazi ndlela ndlela,osiwela,oozitha,iintlanzi,omasumpa,osangweni,amaswazi

   Celubuza ziyathunge lana ezi ziduko

 7. Gugulethu Mbokazi

  MaZulu amahle, angiqale ngokubonga umthombo wolwazi enithelelana ngawo. Elami igama uGugulethu Mbokazu. Bengicela uma ekhona onolwazi olunzulu ngemvunulo yamaZulu, athi ukushiyelana nami ngokuthi angendlalele yona nangokuhloba kwayo. Ngifisa ukwazi nokuba nesiqiniseko soukthi uma ngithi ibheshu, ngibe ngiqinisekile, izinjobo, njalo, njalo

 8. Nkululeko

  Mangwane amahle Nina baka zikhali ngicela ukubuza kahle akuthiwa masenga asilele umakungukuthiwa masengasileke kuyini ukusileka?

 9. Mzi Hlongwane umfana kaMhlezedliwa umzukulu kaNombeswa

  EmaNgwaneni ake ngiphose itshe esivivaneni Ngemicabango engike ngibe nayo uKhanyile ngazi kunguNgwane owakithy menjalo….kodwa ngifike ngiphambanelwe la mese ezithakazela ake sithelelana ngenkezo konokhamba olugcwele ukuze siphunge ngokulingana kwenzakalani ezimpandeni zalesihlahla esinguHlongwane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s