Abakwa Khumalo

(Velaphi Ndlukayise Khumalo)

Abakwa Khumalo, Mabaso no Nkosi bazalwa ngu Mntungwa ka Mbulazi. U Mabaso wabe emdala.
U Khumalo ka Mntungwa ka Mbulazi wazala uMkhatshwa owazala uZikode owazala u Gasa no Mashobane.
U Zikode wazala uMagugu, Donda, Siwela owazala uMlotshwa.
U Magugu wazala uNkonyeni owazala uMtekuza owazala uMazungezi yena owazala uMandlalela.
U Mashobane wazala uMzilikazi.
U Mzilikazi wazala uMangwana no Nkulumane owazala u Nokhenke owazala uNdlukayise owazala u Velaphi John Nombengula Thobela.
Nansi enye inzalo yakwa Khumalo:
Ndabezitha, Mashobane, Mzilikazi, Ngonyama, Nyandeni, Khukhuza, Ngwadla, Maweni, Macala, Zwangendaba, Msweli, Seni, Mbawu, Phungaza, Gwamanda, Muthwa, Mbulazi, Khulu, Zikode, Gawozi, Bheje, Nyathikazi, Mzazela, Shembe, Lobengula, Gasa, Mkhatshwa, Mawela, Nkomo, Ntokela.
Amanye walamagama agcina eyizibongo kanti amanye agcina engamagama nje.

Advertisements

22 thoughts on “Abakwa Khumalo

 1. mncedisi Khuamalo EMakhosini

  Sengathi uNyawose uvela kuMntungwa mangibuka mina not kuKhumalo as Khumalo he’s a son of Mntungwa… Bt akesilindeleni we-T-MAN

 2. Siphindile Khuzwayo

  Ngicela ukwazi kabanzi ngesbongo sakithi (Khuzwayo) esephumile kwabo(Gumede) umlando kaKhuzwayo wona waqhubeka wathini? Ngyabonga.

 3. jabuh

  Mina ngingowaka Khumalo ngfisa ukwazi ukuty ingakanani inkinga njengoba ngithanda kwaNkosi Ndlangamandla.ngabe ubuhlobo bethu busondelene ngalendlela yokuty ngeke ngigane khona ngoba uma ubukisisa kahle kusho ukuty sihlobene sonke uthola isbongo othi wena asisona ishlobo sakho uthole ithakazelo ziyafana nezakho.like mina umama wami owakaLuthuli uMadlanduna uDondaa kanjan photo ngoba ngazi ukuty yithi oDonda please ngsizen

 4. gugu

  ngicela ukubuza ukuth abakwa njoko ngabe bayahlobana yini nabakwa khumalo …ngoba thina sikhule kushiwo njalo…

 5. Robs Khumalo

  Cha sikhulu isizwe samaNtungwa. Kubalulekile sifundise abantwana bethu ukuze bazi ukuthi asibona abafokazane kanti futhi siyasithela nesibhaxu uma umuntu esicela.

 6. DB Gumede

  Kuyaye kungiphathe kabuhlungu ukuzwa umuntu ethakazela uGumede noma uQwabe noma uMnguni bese efaka u-“Khuzwayo”. Emlandweni, uKhuzwayo waxoshwa kwaQwabe, ngakho-ke awusoze wathakazela uQwabe nomuntu amxosha. UKhuzwayo yena uyzithakazela ngo-Qwabe.

  Ngiyababongela abakwaKHUMALO/MABASO/NKOSI ngemvelaphi yabo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s