Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi
(taken from Indabuko Yakho)

Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Mngomezulu. Bagcina behlukana abanye babizwa ngabakwa Mpukunyoni.
Ake Sibalamanise:
Abakwa Mpukunyoni
UMdolomba uzale uCungele no Mantewane,
U-Cungele wazala uVilana ozale uMalanda,
U-Malanda wazala uSomkhele ozale uMtubatuba,
U-Mtubatuba wazala uMgwazeni ozale uMiniyase.

Abakwa Dlangezwa
U-Mdinwa uzale uPhalane ozale uNgogwane,
U-Ngogwane wazala uMuntongenakudla.

Abakwa Mnqobokazi,
U-Mnyenyeza uzale uWokoza ozale abakwa Nkomo,
U-Mantewane uzale uMthethwa ozale uSikhumba,
U-Sikhumba wazala uNkwenkwezi ozale uLomafu,
U-Lomafu wazala uBebesi ozale uMzana,
U-Mzana wazala uMhabahaba okuvele kuye isizwe sakwa Mkhwanazi.

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi,
Spheshu, Madubandlela, Somlomoti, Sodilikazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga, Mtubatuba, Veyane, Shamase, Sontuli, Somkhele, Lele, Khowa, Malanda, Mashukumbeya, Mthendeleka,
Mpande yamadoda,
Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala,
Gwagwa lika Gwagwa umbane wezulu,
Owaciba ngomkhonto esikhwebesini,
Kwaphepha inkosi yabe Ntungwa,
Owasingatha ihwahwa kodwa wangalidlulisela emlonyeni,
Mgidla, Lomafu, Nkwenkwezi,
Sikhumba ka Mthethwa ka Mantewane,
Gagisa!!

Advertisements

56 thoughts on “Mkhwanazi

 1. nothando

  Ngicela ukufuniswa abantu bakithi kwamkhwanazi. Ubaba wami kwaku. Xolani mkhwanazi owayehlala richmond farm kwamashu. Washona ngo2009. Ngizwa kuthiwa umuzi wakhe useshowe. Manje osisi bami nobhuti bami angibazi. Onolwazi ngicela angifonele. Kulenamba:0727537516 or bbm pin is 222f6307. Ngiyayidinga family. Yami

  1. Mna ndingu Nkwali ,Mkhwanazi,Bhukula uMveni wase Mtata sasuka eSterkspruit ne Nkosi uLudidi singabesizwe samaHlubi uNdlunkulu wethu use Escort King Muziwenkosi kaTatazela uvile mfondini ndiyakuxelela kaloku awazi wena

 2. Vincent Mkhwanazi

  Ngiyajabula ukwazimvelaphi yami ngisafisa ukuyafika kwamkhulu lakwaMkhwanazi eMtubatuba ngifunde kabanzi ngesiko lakithi.

 3. sthembiso

  Umgogodla nomsuka kanye nemvelaphi yomuntu ibalulekile kumuntu ngamunye owuMzulu nophila ngaphansi kwamasiko nenkolo yesintu….cha nami ngyabonga ukwazi imvelaphi yami ngyanibongela nonke boVeyane ngokuthi nikwazi ukuzihlupha ngokwaz umsuka wethu!!!uSthembiso empangeni.

 4. Gugu Mkhwanazi

  Mina nginguMkhwanazi omkhulu ozalwa ngu Ntuyimfe kaHhali uMaphuthumane okanye noMgwazen bezalwa inkosi uMtubatuba. Nginithanda nonke bo Veyane kaMayanda. From Gugu Mkhwanazi. KwaNukwangitheni

 5. senamile mkhwanazi

  Bo Nkwaliyenkosi nina baka Veyane ka Mayanda,kuyisifiso sami ukuhlangana nani.kumlando walapha engikhona kuthiwa ngezimo zempilo sasuka eMtubatuba sayozinza kwa Nyathikazi e Darnall.asihlanganeni nina bo Ndonga!!

 6. Ngicela ukufuniswa abantu basekhaya baka mkhwanazi ubaba wam kthiwa u lindani owayehlala empangeni nomnden wakhe. Onolwazi angangishayela kule number 0847220322 ngingaljabulela usizo.

 7. Sbonga Mathuloe

  I would love to meet with abantu bakithi bakwa Mkhwanazi and learn more ngemvelaphi yethu.Ngise Goli ngokuhlala.Ngiyanithanda nina bo Veyane ka somkhele

 8. Bhekie Mkhwanazi

  Ngingu Bheki mkhwanazi,Kuyangithokozisa ukuzwa nge mvelaphi yakwaMkhwanazi.
  Bengicela ningicobelele Ngo Mkhwanazi oseNewcastle ,Charlestown ,Volkrust ,Phokweni .Uma sibala amakhehla sifike siphelele kuShawani benoGazi.Sizwa ukuthi babegudla umfula Umzinyathi No Thaka ,kodwa asitholi ukuthi babeqhamuka kuphi bezalwa ubani?Obani abafowabo,bexishwa yini?Ukuze sikwazi ukwemuleka kwabanye abaKhwanazi kuhle uma singakwazi ukuzichaza ukuthi singabakwa Shawani ovela kuyiphi indlu ,ezalw nobani laba esebeke babalwa emlandweni

 9. Ndumiso Mkhwanazi bhebhenene

  Ngyajabula ukwazi ngomlando wakithi kwashamase. Mina ngihlala eDlangezwa ko ngogwane,phalane kanye nomuntu onokudla. Ngyanthanda nonke boshamase

 10. Yaz m so hppy ukuzwa imvelaph yam n m proud ngokuba uMciko uMayanda mmmm ongwaseDayeni mina uMthendeleka yim lowo ngyanithanda bantwana baka Nkwali ngobuning benu nathenga istimela nina ningena sporo loool i luv dat utransnet nje owakith

 11. Nkosinathi Mkhwanazi

  Am very grate ful to knw ma clan names bt am wrrd wth 1thng i dnt knw ma father who’s Jabulani Mkhwanazi who live in Joburg at Tsakane my elder brother is Buti Mkhwanazi whom i dnt knw if any1 who cn help me plz contact me 0783211717 or 0621791220 plz plz…

 12. mukelani mkhwanazi

  bomkhwanazi sizan nangu umkhwanazi wakini ngxakekile zi mpande zama doda ngcela ningsiza ngomsebenz nomengabo wase factory noma onjan asdalelwang uk’hlupheka thina slobolela amadoda ongakwaz kungsiza cela a invt on f.b umukelani mkhwanazi uzothola mina ngedwa maw search kant nanomaw muph mkhwanazi angang addr ngse dbn ngok’hlala kant nomengabe ukuph umsebenz sngak hlela ukfika kwam my numbr is 0845147556

 13. Ntombifuthi Mkhwanazi

  Makhwanazi amakhulu lezi ezibhalwe la zihlukile kunalezi engizaziyo kodwa ngiyajabula ukwazi ezinye izithakazelo kanye nendabuko yoNdonga, nime njalo boNkwali

  1. Simphiwe Mkhwanazi

   Impela dade nami ngazi ezihlukile kunalezi. Kodwa okuyizona ezibalulekile uNkwaliyenkosi, Shamase, Ndonga, Veyane kaMayanda ngoba engathi wonke uMkhwanazi ubiza zona. Mina abakithi bangapha eNquthu naseMvunyane eVryheid. Thina siqhubeka sithi ”
   Mpangazitha, Gandela, Mayaka, nina bakabunzi ekhulu, nina bakahlabana ngemihlathi yezinkomo zamaNgwane, nina abengena endlini kaNokwane, Mkhwanaz’omkhulu”

 14. nokukhanya mkhwanazi

  Bo mashukumbela im so happy 2 know my root. Ukube siyakwazi ngabe senza imbizo yaboShamase oNkwali yankosi.sihlangane sonke.I love u all boVeyane.mina ngiseDlangezwa

 15. Palesa Mkhwanazi

  Im mbali Mkhwanazi happy to hear all of imvelaphi yami so thy did my birth certificate in free state thy had to translate my name to Sotho by then so I’m so happy and willing to meet u Guy’s

 16. Kush kut sizihlobo sonk emhlabeni,noMthethwa bayangena kwaMkhwanazi,mina ngowakwaMthethwa ngizalwa uMaMkhwanazi this is confusing bt ngbathanda kakhulu oSHAMASE,ngoba ngakhuliswa khona ngiwmlanjwana wakhonga….proudly Mashukumbeya

 17. sizani Shiva Masina

  Mina nginguSizani ozalwa nguKhekhe Shiba ngibonga ukuzwa ngalomlando bengicela abakwaShiba me bazisho ngifisa ukuzazi ngendele ka Masina

 18. Simphiwe Mkhwanazi

  Empeleni kuyiphutha ukuthi abakwaMkhwanazi badabuka eSwazini ngoba njengabobonke abeNguni sidabuka eNhla neAfrica around Congo, Kenya nd them, sadlula eMozambique nalapho okwasala amanye amaKhwanazi azibiza ngoMngwanati (abakwaMaluleke) bangabaTshopi eMozambique, sangena eSwazini , sifike kwaZulu siqhamuka eSwazini njengawowonke amaLala silandela abahlobo bethu bakwaMthethwa. Njengoba safika lapha saziwa ngokuthi singabakwaMpukunyoni , engathi futhi uNkwaliyenkosi wafike waba yinduna ngaphansi kwenkosi uDingiswayo wakwaMthethwa. This is nt Alfa nd Omega it is open to correction by any Mkhwanazi who happen to hv a different info or something to add.

 19. Sibabili

  Mina nguSibabili uSisi wami Ndongo manje sifuna ubaba wethu igama lakhe ngu Sonile Mkhwanazi udade wabo nguSizeni no reza besekuba uPili umfowabo mycell is 0788522306. Thina sizalwa uMamemela waseMzimkhulu

 20. PLZ Ngicela ningifunise ubaba Sonile Mkhwanaz .Ufunwa nguSibabili noNdongo thina sizalwa nguMa Memela Wasemzikhulu .Udadewabo ka Baba kuthi nguSizeni noReza umfowabo kuthiwa nguPili

 21. Hey bantu bakithi oSpeshu oShamase yimina futhi ngilokhu ngilindile ngizitshela ukuthy kukhona ozongisiza ngokuthola ubaba wam ngyacela boNkwali ningifunise ubaba wam plz noma onolwaz ngcela axhumane nam kule nombolo 0729793291 noma kulena 0783211717 ungasabi ukusiza omunye uShamase uNdonga ngyabonga nginithanda nonke ngane zakithi….

 22. HEY PEOPLE AM SO HAPPY 2 BE PART OF DE SHAMASES NGIYANJABULA NKOSIYAM .IF KUKHON OFUNA SAZAN NJENGO BROTHERZ N SISTHERZ AM AVAILABLE BOO LUV MY NUMBER IZ 0710589716 . NDIHLAL E DURBAN KHODWA IKHAYA LAM KUSE EASTERN CAPE E FLAKSTAFF IGAMA NDING UNATHI PORTIA MKHWANAZI

 23. buyisile ngobese

  Mabuyi ka shamase
  Ngiyajabula ukwazi ngemnvelaphi yami wow Mashukumbeya,philani bakhwanazi ngizalwa eDlangezwa ngokuhlala ngisesikhawini,i love you all bo veyane .

 24. CBS

  Mina ngingu Chris Mkhwanazi, ekhaya sibiza uMatebe okuwukhokho wami uMatebe Mkhwanazi, ngesikhathi sezimpi zika Shaka oKhokho bami bafuduka baze bawela umfula iNciba.. base bebhaca ngegama likaKhokho… imvelaphi yethu eyaka Nkwali ngqo.. uma ukhuleka kwithi uthi Ntunzela, Bhukula, Nkwaliyenkosi- Mkhwanazi

 25. Sphumelela shamase

  Greate mkhwanaz but thna umkhwanaz noMncibi int eyodwa ktwa kwahlukwanwa ngale koTukela emtuba ngenxa yezimpi bafik ngapha esouthcoast sabiza uMncibi theirfore mkhwanaz ended up being isthakazelo,kwiID kbhalwe umncibi bt obaba babizwa babizwa ngoMkhwanaz,oShamase,oNdonga nkwaliyenkosi,veyana etc

 26. Nozipho Mkhwanazi

  Ngyajabula kakhulu ukwazi izithakazelo zakithi,Mina bengaz only 4 kdw sengaz eziningi manj makhwanazi amahl

 27. mazwi

  Ngiwuzwa umlando wondonga, kodwa okungixakayo ukuthi abaveli oMaklina, phela mina ngazi ukuthi saphuma kwaMkhwanazi ngenxa yesenzo sobunja esenzeka emndenini. Okwaholela ekutheni kugezwe ubuhlobo maqedane kuhlukwane phakathi ngenxa yakho phela ukudla egekeni lokhu okuzosiholela ekutheni siganane siyizingane zandawonye. Uma ekhona onolwazi mayelana nalokhu, bengicela ukwaziswa uma kungenzeka.

 28. Thabo Mkwananzi

  From what I gather there were more than four Mkhwanazi lineages of which the most prominent were those of Mhabahaba Mkhwanazi (Intunta), Somhlolo Mathema Mkhwanazi (Inqama), Maqundela Mkhwanazi (Sobukhazi) and Lodada Mkhwanazi. Lodada was the father of Mbhida and Mfaziwamajaha, King Lobhengula’s first and second wives respectively. Today only the Mhabahaba chieftancy (Ngungumbane) and the Somhlolo(Mathema) still exist. It appears that the praise names you listed generally belong to the Mhabahaba lineage as he became the most prominent/famous of the the Mkhwanazis. What were Mhabahaba’s praise names or those of his immediate ancestors became adopted as general Mkhwanazi izitemo/izangelo/izithakazelo. Broadly speaking, there are two groups of amaKhwanazi in Matebeleland, that is, abezansi (Gagisa/Mpandeyamadoda/Mgidla/Mathema/Sigidi,etc) and abenhla (Gawu/Makhwentaba). Both groups are Nguni although most people associate abenhla with Sothos. Whilst a great majority of abenhla were of Sotho origin, there were many Ngunis who fell under the abenhla group by virtue of the geographical location where they joined Mzilikazi. For instance whilst the Gagisas/Mpande… were abezansi(which means) because they came from Zululand, the Gawus/Makhwentabas were enhla either because they were Nzunza(Transvaal Ndebeles) or Nyamazana’s Swazis. The association of abezansi with Nguni and abenhla with Sotho was opportunistically exploited by Sinqobile Mabhena of eNswazi. In 1997/8 when she claimed that as a Sotho, not a Nguni, ‘she was entitled to be a chief because Mabhenas were Sothos not Ngunis’. We know this incorrect as Mabhenas, Mahlangus, Sikhosanas, Mthombenis, etc, from kwaNdebele are pure Ngunis from the Transvaal. The Mkhwanazi(Gawu/Makhwentaba) fall under this category. As for Mhabahaba being the oldest known Mkhwanazi ancestor, well, I’m not quite sure. Mhabahaba was son of Zama, who was son of Bebesi, who was son of Lomafu, who was son of Nkwenkwezi, who was son of Sikhumba, who was son of Mthethwa, who was son of Mantewane. The oldest known Mkhwanazi ancestor is probably Mantewane. Bryant, a well-known Zulu anthropologist thinks that Mkhwanazis are originally Mthethwas just like Zulus are originally Gumedes. Curiously, the Mkhwanazi lineage does mention Mthethwa as one of the forebears. Besides, in KZN, the Mthethwas in eMpangeni and Mkhwanazis in Mtubatuba are neighbours who enjoy unusually close relations. The Mkhwanazis are found among all the 5 Nguni groups ie the Zulu, the Xhosa,the Ndebele(Mthwakazi), the Swazi and the Ndebele(Nzunza) and the common praise name that links all of them is Nkwali (Nyoni) yenkosi. As for the spelling, the Mthwakazians are the only group who spell the surname with an ‘n’ next to the ‘..zi’. It can be assumed that this is a bastardised version which was acquired in Zimbabwe as a result of the linguistic influence of local languages. The ‘h’ is not much of a problem as it reflects the changes in the Zulu/Ndebele orthogaphy which did not represent aspirated sounds such as ‘khwa’ vs ‘kwa’, ‘khu’ vs ‘ku’, ‘pha’ vs ‘pa’. Those who are spelling it as ‘Mkhwanazi’ are therefore using the modern Zulu/Ndebele orthography while those who spell it as ‘Mkwanazi’ are using old Zulu/Ndebele orthography. In South Africa and Swaziland only ‘Nkwali/nyoni yenkosi’ is known. .They instead use Shamase and Ndonga which are not used in Mthwakazi. I hope someone more knowledgeable than me could assist. George Mhabahaba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s